beetnemen

beetnemen
{{beetnemen}}{{/term}}
→ {{link=beetpakken}}beetpakken{{/link}}
[bij de neus nemen] take inmake a fool of, fool
voorbeelden:
2   hij heeft zich laten beetnemen he's let himself be taken in/tricked
     je bent beetgenomen! you've been had!

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”